CE-märkning och säkerhet på arbetsplatsen
CE marking and safety at work

Postal Address | PostadressCE marking Nordic AB
Skolvägen 7
SE – 712 34 Hällefors
Sverige

Telephone

+46 (0)591 123 33

Mobile

+46 (0)70 223 03 33

Fax

+46 (0)40 20 46 36

E-mail

The Flash 8 (or greater) plug-in is required to view our full site. Get it here

ProfilCE-märkning och säkerhet på arbetsplatsen

CE-märkning och arbetssäkerhet: CE marking Nordic AB erbjuder kundorienterad support till företag som behöver hjälp med CE-märkning och säkerhet på arbetsplatsen. Vi tillhandahåller rådgivning, vägledning och utbildning inom dessa områden.

Sedan 1993 har våra kunniga och erfarna konsulter arbetat med alla olika aspekter av CE-märkning, såsom att göra riskanalyser, skriva bruksanvisningar, leda kurser om CE-märkning.

Ända sedan EU-regler blev en viktig faktor inom näringslivet har företag kunnat lita till vår expertis och vårt engagemang.

Också harmoniserades minimikraven för material på arbetsplatsen inom EU:s alla medlemsländer. Här finns många paralleller med CE-märkning, varför vi även började uppmärksamma och arbeta med säkerhet på arbetsplatsen.

Kursprogram:

CE-märkning av maskiner, Kurskod: 701011

Den här kursen ger dig en bra grund för att kunna arbeta själv med CE märkning av maskiner. Deltagare lär sig genom en CE-färdplan att tolka kraven för designarbetet samt för riskbedömning av befintliga maskiner. Allt bygger på EU-direktivet 2006/42/EG, som är komplett införlivat i det svenska lagsystemet under AFS 2008:03. Kursen är alltså mycket lämplig för dig som vill använda kunskaperna om CE-märkning direkt i ditt eget jobb. Mer information finns här: download pdf >

CE-märkning av medicintekniska produkter, Kurskod: 701021

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om CE-märkning av medicintekniska produkter och ger en fullständig bild av kraven som EU-direktivet 93/42/EEG och svenska författningen LVFS 2003:11 ställer. Deltagare lär sig om klassificering av produkter, riskbedömning och om de nationella kraven. Mycket uppmärksamhet ägnas åt informationen för användaren på produkten och den tekniska dokumentationen. Denna kurs är perfekt för alla som i det dagliga arbetet tillverkar, köper eller säljer medicintekniska produkter. Mer information finns här: download pdf >

Förnyad CE-märkning!, Kurskod: 701031

Ett interaktivt informationstillfälle om tio nya EU-direktiv inom EU:s nya lagstiftningen, som i april-juli 2016 ersätter alla regler för EMC, ATEX-produkter, explosiva varor, hissar, lågspänningsutrustning, mätinstrument, icke-automatiska vågar, radioutrustning, tryckbärande anordningar och enkla tryckkärl. Eftersom de nya direktiven innebär en stor förändring för importörer och distributörer, vill vi informera dig om dessa förändringar i de olika lagarna och kartlägga konsekvenserna. Mer information finns här: download pdf >

© Copyright 2016 – CE marking Nordic AB  |  Valid XHTML & CSS